राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकको नयाँ पाठ्यक्रम

Rastrya Banijya Bank LTD Exam Syllabusराष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा २०७७ साल जेठ ८ गते संसोधित गरि प्रकासन गरिएको पाठयक्रम यस प्रकार रहेको छ ।

Useful Links:

प्रशासन सेवा र प्रशासन समूह


प्रशासन सेवा र नगद समूह


प्रशासन सेवा र कानून समूह


प्रशासन सेवा र सूचना प्रविधि समूह

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Previous Post Next Post