नेपाल प्रहरी जवानको अन्तिम नतिजा प्रकासन

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्शाल

नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको प्रहरी जवान (जनपद) पदमा खुल्ा प्रतियोगिताद्वारा लिएको परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकासन गरेको सुचना ।।।


For Full Result Click The Link below:


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Previous Post Next Post