सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा भर्ना हुन के कस्ता शारीरिक तन्दुरस्ती भएको हुनुपर्छ ?

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल

(Armed Police Force, Nepal)

वियरिङ्ग परिक्षा

(प्रारम्भीक स्वास्थय परीक्षामा)

के के भएमा छनोट गरिदैन् ।


के तपाई सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा छनोट हुनका लागि के कस्ता शारीरिक तन्दुरस्ती भएको हुनुपर्छ र शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको ईभेन्टहरुमा के - के हुन्छ र त्यस बापत कति कति अंक पाईन्छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ ।  आज हामी यसै बिषयमा यो भिडियो तिएर आएका छौँ । तपाईलाई हाम्रो भिडियो मन परेमा हाम्रो Channel लाई Like, Share र Subscribe गर्न नभुल्नुहोला ।

प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षा (स.प्र.नि./स.प्र.स.नि./स.प्र.ज.) को हकमा

 • पुरुषको हकमा ५ फिट २ ईन्च भन्दा कम भएमा र महिलाको हकमा ५ फिट भन्दा कम भएमा छनोट गरिदैन ।
 • लुरे(उचाई अनुसार अत्याधिक दुब्लो) कम्तीमा पुरुष ५० के.जी. र महिला ४२ के.जी. भन्दा कमलाई 
 • हाट खुट्टा बाङ्गो-टिङ्गो र औँलाहरु ठिक नभएमा तथा धेरै चेप्टो पैताला (भालु पाईला) भएकोलाई 
 • सामान्यत प्रहरी कार्यका लागि असर पर्ने गरी कपाल झरेको, फुलेको वा रंगाएकोलाई 
 • प्रहरी कार्यलाई असर नपर्ने गरी धार्मिक, संस्कृतिक वा सामाजिक परम्पराको रुपमा खोपिएको ट्याटु बाहेक शरीरको बाहिर देखिने भागमा ट्याटु मार्क बनाएकोलाई 
 • अगाडीको दाँत नझरेको, झरेको भएपनि उपचार पश्चात प्रतिस्थापन गरेको, किरा लागेको दाँत भरेको वा उपचारयोग्य भएको बाहेक २ (दुई) वटा भन्दा बढी दाँत किराले खाएको वा झरेकोलाई 
 • कुनै एक आँखा चिम्लन नसक्ने र आँखा डेढो भएकोलाई 
 • घुंडा Knee Lock भएको अथवा (Rickets भई फाटिएको (K2/K2) भन्दा माथिको) 
 • शरीर पुरा झुकाउन नसक्ने र ढाड कुप्रो भएको 
 • जिउ कोल्टे परेको (बाङ्गो शरीर भएको) 
 • उचाई अनुसार हुनु पर्नै तौल भन्दा अत्याधिक बढी तौल (BMI) भएकोलाई 
 • शरीर मोटो तर हात खुट्टा झिनो देखिनेलाई 
 • अनुहारमा अस्वाभाविक दागहरु भएकोलाई 
 • अंगभंग/कुरुप र लठ्यौरो देखिनेलाई 
 • प्रष्ठ बोली नभएको(भकभके) 
 • उपचार नहुने दुबी भएकोलाई

शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको ईभेन्टहरु

सशस्त्र प्रहरी प्ररिचरको हकमा


१) ३०० मि. दौड

पुरुषको लागि समयावधि र अंक

   • ५० सेकेण्ड वा सो भन्दा कम समय भित्र दौड सकेमा २० अंक
   • ५३ सेकेण्ड सम्म सकेमा १५ अंक
   • ५५ सेकेण्ड सम्म सकेमा १० अंक
   • ५५ सेकेण्ड वा सो भन्दा बढी लगाएमा अनुत्तीर्ण

   महिलाको लागि समयावधि र अंक

   • ६० सेकेण्ड वा सो भन्दा कम समय भित्र दौड सकेमा २५ अंक
   • ६२ सेकेण्ड सम्म सकेमा १८.७५ अंक
   • ६५ सेकेण्ड सम्म सकेमा १२.५ अंक
   • ६५ सेकेण्ड वा सो भन्दा बढी लगाएमा अनुत्तीर्ण

   २) ३.२ कि.मी. / (२ माईल) दौड दौड

   पुरुषको लागि समयावधि र अंक

   • १६ मिनेट वा सो भन्दा कम समयमा दौड पुरा गरेमा २० अंक
   • १७ मिनेट सम्म दौड पुरा गरेमा १५ अंक
   • १८ मिनेट सम्म दौड पुरा गरेमा १० अंक
   • १८ मिनेट भन्दा बढी दौड पुरा नगरेमा अनुत्तीर्ण

   महिलाको लागि समयावधि र अंक

   • २० मिनेट वा सो भन्दा कम समयमा दौड पुरा गरेमा २५ अंक
   • २१ मिनेट सम्म दौड पुरा गरेमा १८.७५ अंक
   • २२ मिनेट सम्म दौड पुरा गरेमा १२.५ अंक
   • २२ मिनेट भन्दा बढी दौड पुरा नगरेमा अनुत्तीर्ण

   ३) सिट अप 

   पुरुषको लागि समयावधि र अंक

   • २० वटा सम्म वा सो भन्दा माथि गर्न सक्नेलाई २० अंक
   • १५ पटक सम्म गर्न सक्नेलाई १५ अंक
   • १० पटक सम्म गर्न सक्नेलाई १० अंक
   • १० पटक सम्म पनि गर्न नसक्ने अनुत्तीर्ण

   महिलाको लागि समयावधि र अंक

   • ७ वटा सम्म वा सो भन्दा माथि गर्न सक्नेलाई २५ अंक
   • ५ पटक सम्म गर्न सक्नेलाई १८.७५ अंक
   • ३ पटक सम्म गर्न सक्नेलाई १२.५ अंक
   • ३ पटक सम्म पनि गर्न नसक्ने अनुत्तीर्ण

   ४) पुस अप 

   पुरुषको लागि समयावधि र अंक

   • २० वटा सम्म वा सो भन्दा माथि गर्न सक्नेलाई २० अंक
   • १५ पटक सम्म गर्न सक्नेलाई १५ अंक
   • १० पटक सम्म गर्न सक्नेलाई १० अंक
   • १० पटक सम्म पनि गर्न नसक्ने अनुत्तीर्ण

   महिलाको लागि समयावधि र अंक

   • ७ वटा सम्म वा सो भन्दा माथि गर्न सक्नेलाई २५ अंक
   • ५ पटक सम्म गर्न सक्नेलाई १८.७५ अंक
   • ३ पटक सम्म गर्न सक्नेलाई १२.५ अंक
   • ३ पटक सम्म पनि गर्न नसक्ने अनुत्तीर्ण

   ५) चिन अप / पुल अप 

   पुरुषको लागि समयावधि र अंक

   • ८ पटक सम्म वा सो भन्दा माथि गर्न सक्नेलाई २० अंक
   • ६ पटक सम्म गर्न सक्नेलाई १५ अंक
   • ३ पटक सम्म गर्न सक्नेलाई १० अंक
   • ३ पटक सम्म पनि गर्न नसक्ने अनुत्तीर्ण

   महिलाको लागि समयावधि र अंक

   • नपर्ने


   शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको ईभेन्टहरु

   (स.प्र.स.नि. र स.प्र.ज.)को हकमा


   १) ३०० मि. दौड

   पुरुषको लागि समयावधि र अंक

   • ४५ सेकेण्ड वा सो भन्दा कम समय भित्र दौड सकेमा २० अंक
   • ४८ सेकेण्ड सम्म सकेमा १५ अंक
   • ५० सेकेण्ड सम्म सकेमा १० अंक
   • ५० सेकेण्ड वा सो भन्दा बढी लगाएमा अनुत्तीर्ण

   महिलाको लागि समयावधि र अंक

   • ५५ सेकेण्ड वा सो भन्दा कम समय भित्र दौड सकेमा २५ अंक
   • ५८ सेकेण्ड सम्म सकेमा १८.७५ अंक
   • ६० सेकेण्ड सम्म सकेमा १२.५ अंक
   • ६० सेकेण्ड वा सो भन्दा बढी लगाएमा अनुत्तीर्ण

   २) ३.२ कि.मी. / (२ माईल) दौड दौड

   पुरुषको लागि समयावधि र अंक

   • १४ मिनेट वा सो भन्दा कम समयमा दौड पुरा गरेमा २० अंक
   • १५ मिनेट सम्म दौड पुरा गरेमा १५ अंक
   • १६ मिनेट सम्म दौड पुरा गरेमा १० अंक
   • १६ मिनेट भन्दा बढी दौड पुरा नगरेमा अनुत्तीर्ण

   महिलाको लागि समयावधि र अंक

   • १८ मिनेट वा सो भन्दा कम समयमा दौड पुरा गरेमा २५ अंक
   • १९ मिनेट सम्म दौड पुरा गरेमा १८.७५ अंक
   • २० मिनेट सम्म दौड पुरा गरेमा १२.५ अंक
   • २० मिनेट भन्दा बढी दौड पुरा नगरेमा अनुत्तीर्ण

   ३) सिट अप 

   पुरुषको लागि समयावधि र अंक

   • २५ वटा सम्म वा सो भन्दा माथि गर्न सक्नेलाई २० अंक
   • १० पटक सम्म गर्न सक्नेलाई १५ अंक
   • १५ पटक सम्म गर्न सक्नेलाई १० अंक
   • १५ पटक सम्म पनि गर्न नसक्ने अनुत्तीर्ण

   महिलाको लागि समयावधि र अंक

   • ९ वटा सम्म वा सो भन्दा माथि गर्न सक्नेलाई २५ अंक
   • ७ पटक सम्म गर्न सक्नेलाई १८.७५ अंक
   • ५ पटक सम्म गर्न सक्नेलाई १२.५ अंक
   • ५ पटक सम्म पनि गर्न नसक्ने अनुत्तीर्ण

   ४) पुस अप 

   पुरुषको लागि समयावधि र अंक

   • २५ वटा सम्म वा सो भन्दा माथि गर्न सक्नेलाई २० अंक
   • २० पटक सम्म गर्न सक्नेलाई १५ अंक
   • १५ पटक सम्म गर्न सक्नेलाई १० अंक
   • १५ पटक सम्म पनि गर्न नसक्ने अनुत्तीर्ण

   महिलाको लागि समयावधि र अंक

   • ९ वटा सम्म वा सो भन्दा माथि गर्न सक्नेलाई २५ अंक
   • ७ पटक सम्म गर्न सक्नेलाई १८.७५ अंक
   • ५ पटक सम्म गर्न सक्नेलाई १२.५ अंक
   • ५ पटक सम्म पनि गर्न नसक्ने अनुत्तीर्ण

   ५) चिन अप / पुल अप 

   पुरुषको लागि समयावधि र अंक

   • १० पटक सम्म वा सो भन्दा माथि गर्न सक्नेलाई २० अंक
   • ८ पटक सम्म गर्न सक्नेलाई १५ अंक
   • ५ पटक सम्म गर्न सक्नेलाई १० अंक
   • ५ पटक सम्म पनि गर्न नसक्ने अनुत्तीर्ण

   महिलाको लागि समयावधि र अंक

   • नपर्ने

   शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको ईभेन्टहरु (स.प्र.नि.)को हकमा


   १) ३०० मि. दौड

   पुरुषको लागि समयावधि

   • ५५ सेकेण्ड सम्म दौड सकेमा उत्तीर्ण
   • ५५ सेकेण्ड भन्दा बढी लगाएमा अनुत्तीर्ण

   महिलाको लागि समयावधि

   • ६५ सेकेण्ड सम्म दौड सकेमा उत्तीर्ण
   • ५५ सेकेण्ड भन्दा बढी लगाएमा अनुत्तीर्ण

   २) ३.२ कि.मी. / (२ माईल) दौड दौड

   पुरुषको लागि समयावधि

   • १८ मिनेट सम्ममा दौड पुरा गरेमा उत्तीर्ण
   • १८ मिनेट भन्दा बढी लगाएमा अनुत्तीर्ण

   महिलाको लागि समयावधि

   • २२ मिनेट सम्ममा दौड पुरा गरेमा उत्तीर्ण
   • २२ मिनेट भन्दा बढी लगाएमा अनुत्तीर्ण

   ३) सिट अप 

   पुरुषको लागि समयावधि

   • १० वटा सम्म गर्न सक्ने उत्तीर्ण
   • १० पटक सम्म पनि गर्न नसक्ने अनुत्तीर्ण

   महिलाको लागि समयावधि

   • ३ वटा सम्म गर्न सक्ने उत्तीर्ण
   • ३ पटक सम्म पनि गर्न नसक्ने अनुत्तीर्ण

   ४) पुस अप 

   पुरुषको लागि समयावधि

   • १० वटा सम्म गर्न सक्ने उत्तीर्ण
   • १० पटक सम्म पनि गर्न नसक्ने अनुत्तीर्ण

   महिलाको लागि समयावधि

   • ३ वटा सम्म गर्न सक्ने उत्तीर्ण
   • ३ पटक सम्म पनि गर्न नसक्ने अनुत्तीर्ण

   ५) चिन अप / पुल अप 

   पुरुषको लागि समयावधि

   • १० वटा सम्म गर्न सक्ने उत्तीर्ण
   • १० पटक सम्म पनि गर्न नसक्ने अनुत्तीर्ण

   महिलाको लागि समयावधि

   • नपर्ने

   प्रतिक्रिया दिनुहोस्

   Previous Post Next Post