प्रहरी निरिक्षक (जनपद) पदको विस्तृत स्वास्थय परीक्षण परीक्षाको नतिजा

 नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्शाल

नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको प्रहरी निरिक्षक (जनपद) पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपुर्ति गर्न नेपाल प्रहरी अस्पतालमा, महाराजगंजमा लिएको विस्तृत स्वास्थय परीक्षण परीक्षामा सहभागि भएका उम्मेदवारहरु मध्य उत्तीर्ण भएका उमेदवारहरुको नामावली प्रकासन गरेको सुचना ।


For Full Result Click The Link below:


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Previous Post Next Post