प्रहरी जवान (जनपद) तर्फ नयाँ नियुक्ती भएका प्रहरी जवानहरुको पदस्थापन

 नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

प्रहरी प्रधान कार्यालय

मानवश्रोत एंवम प्रशासन विभाग, भर्ना छनौट महाशाखा

नक्साल काठमाण्डौ

Useful Link


नेपाल प्रहरी जवान (जनपद) तर्फ नयाँ नियुक्ती भएका प्रहरी जवानहरुको पदस्थापन सम्बन्धी सुचना ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Previous Post Next Post