नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नयाँ पाढ्यक्रम

 Nepal Electricity Authority Exam Syllabus
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा २०७७ साल जेठ ८ गते संसोधित गरि प्रकासन गरिएको पाठयक्रम यस प्रकार रहेको छ ।

Useful Links:


प्रशासन सेवा, सबै समुह/उपसमुह


प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह/उप समुह


प्रशासन सेवा, लेखा समुह 


प्रशासन सेवा, विविध समुह.


प्राविधिक सबै समुह/उपसमुह


प्राविधिक इलेक्ट्रिकल समुह/उपसमुह


प्राविधिक कम्प्यूटर ईन्जिनियरिङ्ग समुह


प्राविधिक मेकानिकल समुह/उपसमुह


प्राविधिक सिभिल समुह/उपसमुह


प्राविधिक विविध समुह/उपसमुह


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Previous Post Next Post